All Categories

ΠΑΚΕΤΟ ΤΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Πακέτο Τριών Μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών Αστρολογίας

EUR 500.00

Προεξοφλήστε τα δίδακτρα τριών Μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών Αστρολογίας του Βαγγέλη Πετρίτση PhD και πληρώνετε €500 αντί για €600. Κατά την κράτηση δηλώνετε σε ποια τρία Μαθήματα επιθυμείτε να γραφτείτε. Για τη διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας, συνιστάται τα μαθήματα να επιλεγούν βάσει της σειράς που ακολουθεί.

Στο μάθημα "Εισαγωγή στο Ηλιακό Σύστημα και τους Αστρολογικούς Πλανήτες", που αποτελεί το πρώτο μάθημα του Προγράμματος Σπουδών Αστρολογίας, εξετάζεται το ηλιακό σύστημα και η αστρονομία, η μυθολογία και η ψυχολογική ερμηνεία των επτά παραδοσιακών πλανητών (Ήλιου, Σελήνης, Ερμή, Αφροδίτης, Άρη, Δία και Κρόνου), καθώς και του Χείρωνα και των εξωκρόνιων πλανητών (Ουρανού, Ποσειδώνα και Πλούτωνα). 

Στο μάθημα "Εισαγωγή στον Ζωδιακό Κύκλο και τα Δώδεκα Ζώδια", που αποτελεί το δεύτερο μάθημα του Προγράμματος Σπουδών Αστρολογίας, εξετάζεται η μυθολογία και η ψυχολογική ερμηνεία του κάθε ζωδίου ξεχωριστά, μαζί με τον πλανήτη που κυβερνά το κάθε ζώδιο. Εξετάζονται επίσης οι κατηγοριοποιήσεις των ζωδίων ανά πολικότητα (εξωστρεφής-εσωστρεφής), στοιχείο (φωτιά-γη-αέρας-νερό) και ποιότητα (παρορμητική-σταθερή-μεταβλητή) καθώς και η ερμηνεία των πλανητών στα ζώδια.  

Στο μάθημα "Εισαγωγή στους Δώδεκα Αστρολογικούς Οίκους", που αποτελεί το τρίτο μάθημα του Προγράμματος Σπουδών Αστρολογίας, εξετάζεται η ψυχολογική και κοσμική ερμηνεία του κάθε οίκου ξεχωριστά, μαζί με τη διαίρεση του ωροσκοπίου σε ημισφαίρια και τεταρτημόρια. Εξετάζεται επίσης η σύγκριση των οίκων με τα ζώδια και τους πλανήτες καθώς και η ερμηνεία των πλανητών σε ζώδια και οίκους. Γίνεται, τέλος, σε βάθος ανάλυση της ψυχολογικής ερμηνείας των δύο βασικών αξόνων του ωροσκοπίου (Ωροσκόπος/Κατερχόμενο και Μεσουράνημα/Ναδίρ) όπως και της ερμηνείας των ακμών των οίκων με τη βοήθεια των πλανητικών κυριαρχιών.

Στο μάθημα "Εισαγωγή στις Όψεις και τους Πλανητικούς Σχηματισμούς", που αποτελεί το τέταρτο μάθημα του Προγράμματος Σπουδών Αστρολογίας, εξετάζεται η ψυχολογική ερμηνεία των βασικών και δευτερευουσών όψεων που σχηματίζονται μεταξύ πλανητών (π.χ., σύνοδος, αντίθεση, τρίγωνο, τετράγωνο, εξάγωνο, ημιτετράγωνο, ημιεξάγωνο, κ.α.). Εξετάζονται επίσης οι πλανητικοί σχηματισμοί, δηλαδή τα αναγνωρίσιμα μοτίβα μεταξύ πλανητών που έχουν τη μορφή γεωμετρικών σχημάτων όπως είναι το Μεγάλο Τρίγωνο, το Ταυ-Τετράγωνο και ο Χαρταετός.

Στο μάθημα "Ειδικά Θέματα στην Ερμηνεία των Πλανητών", που αποτελεί το πέμπτο μάθημα του Προγράμματος Σπουδών Αστρολογίας, εξετάζονται οι φάσεις και οι δεσμοί της Σελήνης καθώς και οι ανάδρομοι, εκτός ορίων και άνοπτοι πλανήτες. Εξετάζονται, επίσης, οι θεμελιώδεις δυνάμεις των πλανητών και τα ενεργειακά φορτισμένα σημεία του ωροσκοπίου όπως είναι οι κρίσιμες και αναιρετικές μοίρες του ζωδιακού.

Το κάθε μάθημα διαιρείται σε διδακτικές ενότητες οι οποίες αποστέλλονται στον εκπαιδευόμενο ηλεκτρονικά και σταδιακά σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα διάθεσης διδακτικών ενοτήτων το οποίο ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει αμέσως μετά την εγγραφή του. Μαζί με αυτό λαμβάνει ένα χρονοδιάγραμμα υποβολής ασκήσεων το οποίο ο εκπαιδευόμενος συμβουλεύεται για να συμπληρώνει και να στέλνει στον Βαγγέλη Πετρίτση PhD μία άσκηση τη φορά. Η συμπλήρωση των ασκήσεων θα βασίζεται στη θεωρία και τα παραδείγματα της διδακτέας ύλης χωρίς, όμως, ο εκπαιδευόμενος να προβαίνει σε αντιγραφή της ύλης.

Η χρονική διάρκεια του κάθε μαθήματος είναι δύο μήνες, άρα ένα εξάμηνο συνολικά για το πακέτο των τριών μαθημάτων, και ο απαιτούμενος "χρόνος διδασκαλίας" εκτιμάται συνολικά στις 200 ώρες κατά μέσο όρο. Ο εκπαιδευόμενος εγγράφεται στο πακέτο των τριών μαθημάτων όποτε το επιθυμεί, διαβάζει την ύλη στον δικό του ρυθμό, σύμφωνα πάντα με το χρονοδιάγραμμα διάθεσης διδακτικών ενοτήτων, και στέλνει ηλεκτρονικά τις ασκήσεις του προς διόρθωση. Ο Βαγγέλης Πετρίτσης PhD διορθώνει την κάθε άσκηση και στέλνει τα σχόλιά του στον εκπαιδευόμενο εντός μιας εβδομάδας από την αποστολή της άσκησης. Τα σχόλιά του θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον εκπαιδευόμενο κατά τη συμπλήρωση της επόμενης άσκησης. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, ο εκπαιδευόμενος δεν προλαβαίνει την προθεσμία υποβολής κάποιας άσκησης, οφείλει να ειδοποιήσει τον Βαγγέλη Πετρίτση PhD το συντομότερο δυνατόν πριν τη λήξη της αντίστοιχης προθεσμίας. 

Η επικοινωνία διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: mathimata.astrologias@gmail.com 

Παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη δεδομένου ότι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά (για το διάστημα που διαρκεί το εκάστοτε μάθημα) στον Βαγγέλη Πετρίτση PhD για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τις διδακτικές ενότητες και τις ασκήσεις αξιολόγησης. 

Προβλέπεται χωρίς επιπλέον χρέωση μια δίωρη εκπαιδευτική συνεδρία είτε τηλεφωνικά είτε μέσω skype μέσα στο δίμηνο που διαρκεί το κάθε μάθημα, κατόπιν αιτήματος του εκπαιδευόμενου και μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν απορίες που δεν έχουν λυθεί γραπτώς.

Back